Beleggen kan voordelig zijn maar het is niet zonder risico. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. - We ontvangen mogelijk een commissie als u zich inschrijft via onze affiliate links.

Wat is het gemiddelde rendement dat je met aandelen kunt behalen?

Wat is het gemiddelde rendement dat je met aandelen kunt behalen?

Laatst bijgewerkt: 27 december 2022

Rendement: het is hét sleutelwoord bij alle mogelijke vormen van beleggen. Je investeert immers niet voor alleen voor de spanning en het plezier je geld in aandelen, obligaties, ETF’s, cryptocurrencies of beleggingsfondsen. Nee, onderaan de streep moet er een getal uitkomen dat je in een percentage kunt uitdrukken als jouw behaalde rendement op je investering. Goed om meteen te vermelden: wij hebben het over gerealiseerd rendement. Koerswinst behalen klinkt leuk, maar die maak je pas te gelde als je je belegging daadwerkelijk hebt verkocht.


Resultaten uit het verleden

Het is die regel die inmiddels elke belegger wel kent als waarschuwing. En het is een waarheid als een koe die voor elke beleggingsvorm geldt: hoe goed een aandeel of fonds het ook lijkt te doen, niemand geeft jou een garantie dat dat geweldige rendement van het afgelopen jaar opnieuw wordt gehaald. De beurs is nu eenmaal een toonbeeld van fluctuaties. Anders zou er ook weinig te beleggen zijn natuurlijk.

Geloof niet in garanties

Nog een waarschuwing vooraf, en we hebben ’t al eerder aangegeven: geloof nooit in gegarandeerde rendementen. Dit om de simpele reden dat ze niet bestaan. Natuurlijk: men streeft naar een bepaald rendement, juist ook met jouw inleg. Maar er is geen geschreven cijfermatige wet dat er voor jou aan het eind percentage x als rendement uitkomt. Anders zou immers iedereen in dat soort beleggingsvormen investeren.


Spreiding middels indexfondsen

De kans op goed rendement  en toch beleggen met een bepaalde veiligheidsmarge kan je o.a. krijgen door te beleggen in indexfondsen. Een indexfonds is een soort beleggingsfonds met een bepaald doel. Het fonds volgt een bepaalde index, die dus is samengesteld uit diverse aandelen, door een soortgelijke mand met aandelen samen te stellen. Dit wordt uiteraard gedaan door de fondsbeheerders. Hun doel kan zijn om hetzelfde rendement te halen als de index die wordt gevolgd. Er zijn ook indexfondsen die meer willen: zij streven ernaar de bewuste index te verslaan, lees: een hoger rendement te behalen.

Welke indexfondsen zijn er zoal?

We bespreken een aantal indexen en hun rendement. De meest voor de hand liggende is uiteraard die genoteerd staat aan de Amsterdamse beurs.

AEX

De AEX kunnen we beschouwen als een Nederlandse graadmeter, een economische graadmeter. De AEX geeft een aardig beeld van hoe de economie er in ons land voor staat. De 25 grootste aandelen van Nederlandse bedrijven (die aan de Amsterdamse beurs staan genoteerd) zijn hier bepalend voor. We hebben het dan over verhandelbaarheid. De AEX bestaat al sinds begin jaren tachtig, toen nog onder de afkorting EOE: European Options Exchange. Doel hiervan was het stimuleren van de Nederlandse optiehandel. Sinds medio jaren negentig draagt de AEX index zijn huidige naam. Eerder was al het aantal bedrijven dat samen de AEX bepalen verhoogt van 13 naar 25. Het spreekt voor zich dat de AEX daarmee een nog meer betrouwbare graadmeter werd.

Herweging AEX en promotie/degradatie

De samenstelling van de AEX wordt elk kwartaal opnieuw gewogen en jaarlijks, in maart, vindt er een herziening plaats. Dit kan betekenen dat een bepaald bedrijf een andere weging krijgt (waardoor het meer of minder meetelt voor het bepalen van de koers). Het kan ook dat een aandeel niet meer AEX-waardig wordt bevonden, uit de AEX wordt gezet, en vervangen door aandelen van een ander bedrijf. Je zou het kunnen vergelijken met degradatie uit en promotie naar een bepaalde sportcompetitie. De genoemde weging van één bedrijf mag overigens nooit meer dan 15% worden, om te voorkomen dat een bepaald aandeel te hoog gewogen wordt in vergelijking met andere aandelen. Had je vanaf het begin belegd in de AEX-index, dan had je een jaarlijks gemiddeld rendement van ruim 10% behaald. Niet slecht toch? Een indexfonds dat zichzelf vergelijkt met de AEX zal dus streven naar evenaring van dat percentage, of zelfs naar verbetering daarvan.

S&P 500

S&P is de afkorting van Standard and Poor, oftewel de meest gevolgde beursindex in de wereld. In de S&P 500 zijn dan ook maar liefst 500 grote aandelen genoteerd, de 500 grootste, Amerikaanse aandelen die zijn genoteerd aan de New York Stock Index. Alle grote namen uit de Amerikaanse industrie zijn vertegenwoordigd, waarin al snel opvalt dat technologie-aandelen zelfs zeer sterk aanwezig zijn. Wat de AEX is voor de Nederlandse economie, is de S&P 500 dus voor de Amerikaanse. Uiteraard wordt de S&P 500 door veel beleggers gevolgd, omdat deze ook goed weergeeft hoe ’t er met de wereldeconomie voor staat. De S&P 500 geeft ook meer informatie dan de Dow Jones index, omdat daarin ‘slechts’ 30 bedrijven zijn opgenomen. Ook met de S&P 500 had je overigens sinds 1966 ruim 10% per jaar kunnen verdienen. Goed om daarbij te vermelden: als je de inflatie meerekent, kom je een paar procent lager uit.

VWRL indexfonds

Het VWRL Indexfonds is een bijzonder populair, wereldwijd indexfonds van Vanguard. De volledige naam van dit fonds is: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Zoals deze lange naam al aangeeft, heeft dit indexfonds als doel de FTSE All-World index te evenaren. Met dit VWRL Indexfonds koop je een grote mand vol aandelen uit zowel diverse landen, als diverse sectoren. Je koopt de wereldeconomie in het klein, want het gaat om maar liefst 3.000 aandelen. Als we ergens van spreiding kunnen spreken, dan is het bij dit fonds. Het belegd vermogen is inmiddels ook al meer dan vier miljard Amerikaanse Dollars. Het zal je vast niet verbazen dat ook hier de technologiesector sterk vertegenwoordigd is, met 20% van alle aandelen. Ruim 50% van de aandelen betreft Amerikaanse bedrijven. Behalve rendement door koersstijging, krijg je ook vier keer per jaar dividend uitgekeerd. Houd rekening met ongeveer 2% van de waarde van het aandeel op dat moment. Wat betreft het rendement: sinds 2013 bedraagt dit ongeveer 10% per jaar, vergelijkbaar met de AEX en S&P 500 dus (die beide wel al veel langer bestaan).

MSCI World

De MSCI World index is ook een wereldwijde index die wordt onderhouden door Morgan Stanley Capital International. Dan weet je ook meteen waar de afkorting voor staat. Deze index bestaat sinds 1969 en bestaat uit 1585 aandelen uit 23 landen. De MSCI World index is een benchmark voor diverse beleggingsfondsen die wereldwijd opereren. Oftewel: veel beleggingsfondsen vergelijken graag hun rendement met dat van de MSCI World index. Om je een idee te geven van het belang van de aandelen in deze index: de beurswaarde van alle aandelen samen is ruim 50.000 miljard euro. Ook hier is Amerika zeer sterk vertegenwoordigd, zelfs met 66%. De technologiesector scoort ook weer hoog met 22%. Een duidelijk verschil met andere wereldwijde fondsen is dat men hier alleen aandelen uit ontwikkelde landen meeneemt. Bedrijven uit opkomende landen, hoe sterk ook in opmars, kunnen geen onderdeel uitmaken van de MSCI World. Als we kijken naar de rendementen sinds 2001, dan scoort de MSCI World index ruim 8%.


Het gemiddelde rendement van afzonderlijke aandelen

Laten we eens kijken naar het rendement van afzonderlijke aandelen. En we zijn meteen eerlijk: daar kunnen we heel veel over zeggen, maar het is lastig om één getal te noemen. Dat is namelijk van veel verschillende factoren afhankelijk.

Hoeveel risico wil je nemen? (en vergeet spreiding niet)

blank

Een hele belangrijke factor is uiteraard het risico dat je wenst te nemen, en in welke branche je dat doet. Om een voorbeeld te geven: er zijn jaren geweest dat het niet op kon in de IT-branche. Als je IT-aandelen kocht, wist je met vrij grote zekerheid dat je een goed resultaat ging halen, en ook nog op vrij korte termijn. Maar er kwam een moment dat het over was. Wie toen net had geïnvesteerd in aandelen van een IT-bedrijf kwam bedrogen uit en was niet bepaald spekkoper. Rendementen droogden op, en sommige bedrijven presenteerden rode cijfers. Ook de afgelopen jaren waren er bedrijven sterk in opkomst, in bijvoorbeeld de technologiesector, in elektrische auto’s en in de farmaciesector, maar we weten allemaal hoe dat zich soms kan ontwikkelen. Juist in die sectoren maak je kans op rendementen van zelfs tientallen procenten, maar het kan ook zomaar omslaan.

Met minder risico beleggen

Wil je minder risicovol en meer behoudend beleggen, dan kom je terecht in sectoren die het goed doen, maar niet zulke grote stijgingen laten zien dan de eerder genoemde. Als we kijken naar wereldwijde aandelen over een periode van ruim honderd jaar (als dat geen goede graadmeter is), dan lijkt 7 à 8 procent heel reëel, gemiddeld uiteraard. We kunnen het niet laten om het ook hier weer te noemen: spreiding. Ben je bereid om wat meer risico te nemen? Prima, maar beleg ook in wat minder risicovolle aandelen en branches. Zorg voor een goede balans, zodat je ook bij een tegenvallend rendement niet meteen het financiële schip in gaat, en jouw interesse in aandelen meteen minder wordt.

Ook negatief rendement is mogelijk

Hierboven hadden we het over rendement. En natuurlijk denkt iedereen dan aan koersstijgingen,  mooie percentages en grafieken met een opgaande lijn. Maar zeker in de wereld van de aandelen is het lang niet altijd goud wat er blinkt. Gemiddeld genomen stijgen de koersen van aandelen over de hele wereld gestaag. Maar er zijn ook momenten, of langere periodes, dat ze dalen, of flink onderuit gaan zelfs. Zolang je rustig blijft en je niet meteen  hoge nood voelt om je aandelen kwijt te raken, is er in principe niets aan de  hand. Want er komt een moment dat jouw beleggingen de opgaande lijn weer te pakken hebben, en wellicht zelfs doorschieten naar recordhoogte. Het wordt echter een heel ander verhaal als je bijvoorbeeld bang bent dat jouw aandelen straks niets meer waard zijn. Hetzelfde geldt als je het belegde geld binnenkort nodig hebt. We hopen voor jou dat je alleen belegt met euro’s die je juist niet nodig hebt, anders is een situatie als deze een reële. Want pas als je je aandelen verkoopt, incasseer je oftewel je positieve rendement of je verlies. En het kan een hele tijd duren voordat je dat hebt goed gemaakt.

Veilige aandelen

blank

Natuurlijk staat het je vrij om alleen voor veilige aandelen te kiezen. Dan loop je niet veel risico, maar lever je dus wel in op de kans op een hoog rendement. Veilige aandelen zijn ook een uitstekende manier om te spreiden. Mocht de koersontwikkeling van meer risicovolle aandelen wat tegenvallen of zelfs de verkeerde kant opgaan, dan heb je deze veilige aandelen altijd nog als vertrouwde basis. Maar wat zijn dan voorbeelden van veilige aandelen, horen we je vragen.  Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan bedrijven die actief zijn in de basisbehoeften die we als mensen allemaal hebben. In de branche van bijvoorbeeld bedrijven die zich bezig houden met ‘food’ zijn er minder snelle ontwikkelingen. De branche ontwikkelt zich wel, maar niet zo explosief als bijvoorbeeld de markt van elektrische auto’s, waar de ontwikkelingen elkaar zelfs heel snel opvolgen. Waar morgen al achterhaald kan zijn, wat gisteren nog vernieuwend was. Je kan dit soort steady markten zien als een veilige beleggingsmogelijkheid, met minder kans op grote rendementen, maar ook weinig risico op negatieve klappers. Bedenk ook dat dit enorm grote markten zijn, met een aantal wereldconcerns.  Ook met deze veilige aandelen maak je overigens meestal nog steeds een veel beter rendement dan wanneer je je geld op een spaarrekening laat staan.


Voorbeelden van rendementen

We kunnen ons voorstellen dat je graag wat voorbeelden zou willen zien, van behaalde en potentiële rendementen. Dat is echter erg lastig, o.a. omdat een voorbeeld dat wij geven precies voor jou het verkeerde kan zijn. Bijkomende reden is dat een voorbeeld van nu binnenkort alweer achterhaald kan zijn. We geven een algemeen voorbeeld. Stel dat jij wat risico durft te nemen en je had een tijd geleden aandelen gekocht van een bedrijf in elektrische auto’s. Als je dat op het juiste moment had gedaan en op het juiste moment weer had verkocht, dan had je tientallen procenten rendement gemaakt. Had je dat, na later bleek, net te laat gedaan, dan had je nu mogelijk met aandelen gezeten die flink in waarde zijn gezakt. Is dat erg? Nee, want de kans is gezien de ontwikkelingen groot dat die koersstijging er alsnog weer gaat komen. En zoals al uitgelegd, heb je pas verlies (of winst) als je daadwerkelijk verkoopt.

Zekerheid in food en andere basisbehoeften

Zou je wat meer op zekerheid hebben gespeeld en belegd hebben in aandelen in de foodsector of een vergelijkbare branche, dan is de kans groot dat je geen forse koerswinst had gerealiseerd, maar ook geen flinke koersdaling had hoeven accepteren. Waarschijnlijk waren jouw aandelen food inmiddels een paar procent gestegen. Mocht je gaan beginnen met aandelen, zoek dan eerst info over de betreffende branche en, meer specifiek, over het betreffende bedrijf. Doe je eigen onderzoek en laat je niet leiden door de meningen van anderen. Analyses van beursanalisten kunnen helpen bij het vormen van een mening, maar bedenk je dat ook zij een eigen agenda nastreven.

De artikelen op beleginfo.nl zijn niet bedoeld als beleggingsadvies. De inhoud van de artikelen is om bezoekers te informeren en dienen niet als aanbeveling. Let op, beleggen is risicovol.
foto auteur Bart Verberkt
Dit artikel is geschreven door Bart Verberkt

Van beroep (financial) projectcontroller, als zzp'er. Sinds 2020 eigenaar van een chambres d'hôtes in de Bourgogne, organisator van retraites en tekstschrijver dus, met name over financiële onderwerpen.

Tip van Beleginfo.nl

degiro
© BelegInfo.nl 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 3 8011 CW Zwolle | Privacy & Cookies